Kontakt

KONTAKT

Zentiva Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Polska

Tel.: 0048 223759200
Fax.: 0048223759206
E-mail: PV-Poland@zentiva.com

E-mail do składania zamówień:
dzial.sprzedazy@zentiva.com

W przypadku zgłoszenia podejrzenia wady jakościowej naszego produktu:
qa_safety_pl@zentiva.com