WIĘCEJ, DŁUUUŻEJ, LEPIEJ

O produkcie

SILCONTROL to lek zawierający substancję czynną sildenafil, która skutecznie wspiera Twoją sprawność seksualną. Działanie SILCONTROL jest możliwe jedynie przy uprzednim pobudzeniu seksualnym.

Zalecaną dawkę (25 mg sildenafilu) należy przyjmować około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Pamiętaj, aby lek stosować nie częściej niż raz na dobę.

  • Poprawa możliwości seksualnych
  • Działanie nawet po 12 minutach
  • Efekt utrzymuje się do 5 godzin

Silcontrol

25 mg, tabletki powlekane (Sildenafilum). Każda tabletka zawiera cytrynian sildenafilu będący odpowiednikiem 25 mg sildenafilu.

Wskazania:

Produkt leczniczy Silcontrol jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu Silcontrol niezbędna jest stymulacja seksualna.

Dawkowanie i sposób podawania:

Zalecaną dawką jest 25 mg syldenafilu przyjmowane w zależności od potrzeb około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Lekarz może zalecić przyjmowanie dawki 50 mg lub 100 mg. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego częściej niż raz na dobę. Podanie doustne.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
równoczesne stosowanie z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci (ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), nasila on hipotensyjne działanie azotanów); jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat (może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego); u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic, przedniej, niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5; u pacjentów: z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).

Podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.